zapisz się do newslettera
wpisz szukane słowo
Partnerzy
Współpraca
Patronat

Grupy robocze w PSP

Rola grup

Rola grup

Grupy robocze przy PSP grupują ekspertów branży, na co dzień pracujących w firmach dostarczających materiały, sprzedających lub wykonujących usługi posadzkarskie. Zespoły powołane zostały do opracowania stanowiska branży w kwestiach związanych z technologią i techniką posadzek z wykładzin elastycznych i tekstylnych. Powołano następujące grupy:

Z.T 1. Rzeczoznawcy

Z.T 2. Rekomendacje firm usługowych                               

Z.T 3. Informacje techniczne                    

Z.T 4. Certyfikacja wyrobów                     

Z.T 5. Recenzja książki                                 

Z.T 6. Egzaminy Czeladnicze  i Mistrzowskie w Izbie Rzemieślniczej                

Z.T 7. Opracowanie cennika usług

 

ZT1 - Rzeczoznawcy przekształcony w Komisję ds. Rzeczoznawców

Najbliższe spotkanie Komisji - 15 maja godz. 12:00 Warszawa

Zespół Techniczny nr 1 przestał istnieć. Na mocy Uchwały Zarządu nr 2 z dnia 22 kwietnia 2013 roku, powołana Została Komisja ds. Rzeczoznawców, której zadaniem jest przeprowadzenie pierwszych szkoleń i egzaminów dla kandydatów.

Uchwałą nr 3 z dnia 22 kwietnia 2013 roku Zarząd PSP przyjął Regulamin Rzeczoznawców

ZT 5 - Recenzja podręcznika Posadzkarz

Posadzkarz. Podstawy wiedzy i praktyki zawodowej.

Pracę nad przygotowaniem podręcznika powierzono panu Zbigniewowi Wolskiemu.

Uzgodniono, że wszystkie treści będą przed wydrukowaniem konsultowane z grupą ekspertów związanych z branżą wykładzin. Dlatego właśnie powstał Zespół techniczny 5.

 

Konspekt

Prezentacja podręcznika

ZT 6 - Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie

Współpraca z Izbą Rzemieślniczą przy szkoleniu i egzaminowaniu kandydatów

Od lutego 2013 roku PSP jest Członkiem Izby Rzemieślniczej Mazowsza Kurpi i Podlasia.

Nasi przedstawiciele z IRMKiP przygotowują szkolenia i egzaminy.

 

Obecnie obowiązujące wymagania dla kandydatów na czeladnikamistrza.