zapisz się do newslettera
wpisz szukane słowo
Partnerzy
Współpraca
Patronat

O nas

Organizacja powstała w 2007 roku. Założycielami są posadzkarze działający w całym kraju.

Cele Stowarzyszenia.

  1. Reprezentowanie interesów i ochrona praw osób zajmujących się usługami w branży posadzkarskiej, handlem, wytwórczością, wystawiennictwem, promocją związaną z branżą posadzkarską wobec władz państwowych, samorządowych, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.
  2. Inicjowanie i podejmowanie działań legislacyjnych zmierzających do doskonalenia uregulowań prawnych, a także inicjowanie i podejmowanie działalności zmierzającej do doskonalenia promocji, wystawiennictwa, wytwórczości, usług i handlu na rzecz rozwoju budownictwa a w szczególności branży posadzkarskiej, w tym także inspirowanie wdrażania postępu naukowo-technicznego i organizacyjnego.
  3. Inspirowanie oraz podejmowanie różnych form działalności promocyjnej i wystawienniczej związanych z rozwojem branży posadzkarskiej.
  4. Popularyzowanie różnych form i metod organizacji procesów inwestycyjnych na rzecz posadzkarstwa.
  5. Opracowanie i przedstawianie odpowiednim instytucjom rozwiązań techniczno-użytkowych w celu ich ujęcia w instrukcjach i zaleceniach.
  6. Krzewienie obszernych informacji wśród rzemieślników i użytkowników dotyczących posadzek, w tym zakresów obciążeń, otaczających wilgotności i sposobów pielęgnacji.
  7. Wypromowanie zawodu posadzkarza i stworzenie warunków dla uzyskiwania uprawnień czeladniczych i mistrzowskich.
  8. Opracowywanie informacji zawierających wskazówki w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska.


Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i propozycje dotyczące działania naszej organizacji. Zapraszamy do wstępowania do Stowarzyszenia Posadzkarze Polscy.

Logo do pobrania

 

PSP - eps

 

PSP - cdr

 

PSP - małe
PSP - duże