20 / 01.2022

Kolejne spotkanie na temat Kwalifikacji rynkowej Posadzkarz Wykładzin Podłogowych

Opisano kwalifikację i metody walidacji. Wiemy już co przyszły Posadzkarz powinien wiedzieć i umieć. Uzgodniono również metody walidacji (potwierdzania kompetencji). Przed nami kolejne prace nad sposobem organizacji i przeprowadzania egzaminów.
Zespół opracowujący dokumentację tworzą przedstawiciele Instytutu Badań Edukacyjnych, Magdalena Popielewska Dyrektor ZSB w Bydgoszczy, Henryk Wagner i Daniel Szarubka – Rzeczoznawcy Posadzkarscy i Marcin Witkowski – Sekretarz PSP.
Kolejne spotkanie dotyczyć będzie ustalenia szczegółowych wymagań dla organizacji i przeprowadzenia walidacji.