29 / 04.2022

Podkłady anhydrytowe: wykonanie i ocena

Grupa ekspertów związanych z PSP opracowała wytyczne opisujące zasady postępowania z podkładami na bazie siarczanu wapnia (anhydrytowymi). Przygotowano dwie informacje techniczne porządkujące wiedzę i wymagania w tym zakresie.

Pierwsza zawiera wskazówki i wytyczne dotyczące planowania i wykonywania płynnych podkładów na bazie siarczanu wapnia. Zainteresowani znajdą tu między innymi informacje dotyczące oceny podkładu, jego właściwości, metod badań poglądowych i kontroli.

IT 2/04/2022 Ocena i obróbka powierzchni płynnych podkładów na bazie siarczanu wapnia