O Polskim Stowarzyszeniu Posadzkarzy

Organizacja powstała w 2007 roku. Założycielami są posadzkarze działający w całym kraju.

Cele Stowarzyszenia.

  1. Reprezentowanie interesów i ochrona praw osób zajmujących się usługami w branży posadzkarskiej, handlem, wytwórczością, wystawiennictwem, promocją związaną z branżą posadzkarską wobec władz państwowych, samorządowych, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.
  2. Inicjowanie i podejmowanie działań legislacyjnych zmierzających do doskonalenia uregulowań prawnych, a także inicjowanie i podejmowanie działalności zmierzającej do doskonalenia promocji, wystawiennictwa, wytwórczości, usług i handlu na rzecz rozwoju budownictwa a w szczególności branży posadzkarskiej, w tym także inspirowanie wdrażania postępu naukowo-technicznego i organizacyjnego.
  3. Inspirowanie oraz podejmowanie różnych form działalności promocyjnej i wystawienniczej związanych z rozwojem branży posadzkarskiej.
  4. Popularyzowanie różnych form i metod organizacji procesów inwestycyjnych na rzecz posadzkarstwa.
  5. Opracowanie i przedstawianie odpowiednim instytucjom rozwiązań techniczno-użytkowych w celu ich ujęcia w instrukcjach i zaleceniach.
  6. Krzewienie obszernych informacji wśród rzemieślników i użytkowników dotyczących posadzek, w tym zakresów obciążeń, otaczających wilgotności i sposobów pielęgnacji.
  7. Wypromowanie zawodu posadzkarza i stworzenie warunków dla uzyskiwania uprawnień czeladniczych i mistrzowskich.
  8. Opracowywanie informacji zawierających wskazówki w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska.

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i propozycje dotyczące działania naszej organizacji. Zapraszamy do wstępowania do Stowarzyszenia Posadzkarze Polscy.

Statut Stowarzyszenia „Polskie Stowarzyszenie Posadzkarzy”

Regulamin Wyboru Władz Statutowych Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy

Kodeks Etyki Zawodowej Członka Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy

podpis-henryk-wagner

prezes PSP

 

 

Skład Zarządu

Henryk Wagner

Prezes Zarządu

Witold Ruszczyński

Wiceprezes Zarządu

Dariusz Milczarek

Skarbnik

Tomasz Pol

Członek Zarządu

Tomasz Kocot

Członek Zarządu

Daniel Szarubka

Członek Zarządu

Anna Konarska

Członek Zarządu

Hubert Komosiński

Członek Zarządu

Janusz Dziewanowski

Członek Zarządu

Sekretarz Generalny

Marcin Witkowski

Sekretarz Generalny
 

Komisja Rewizyjna

Witold Gancarz

Przewodniczący Komisji

Michał Kłopotek

Członek Komisji

Zbigniew Piechowicz

Członek Komisji
 

Sąd Koleżeński

Tomasz Chyła

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

Janusz Dziewanowski

Członek Sądu Koleżeńskiego

Patryk Kliś

Członek Sądu Koleżeńskiego