zapisz się do newslettera
wpisz szukane słowo
Partnerzy
Współpraca
Patronat

Informacje techniczne Normy

Lista aktualnych norm dotyczących wykładzin podłogowych

 • PN-EN ISO 24341:2012: Elastyczne i włókiennicze pokrycia podłogowe - Wyznaczanie długości, szerokości i prostoliniowości arkusza (oryg.).
  Zakres normy: W niniejszej Normie Międzynarodowej podano metody wyznaczania długości, szerokości i prostoliniowości elastycznych i włókienniczych pokryć podłogowych w formie arkusza. Prostoliniowość elastycznych lub włókienniczych pokryć jest ważnym czynnikiem, ponieważ zainstalowane pokrycie będzie miało niewłaściwy wygląd, jeśli kierunki wykonanych maszynowo krawędzi arkusza odbiegają nadmiernie od linii prostej.
 • PN-EN ISO 24342:2012: Elastyczne i włókiennicze pokrycia podłogowe - Wyznaczanie długości, prostoliniowości i prostokątności boków płytek (oryg.)
  Zakres normy: W niniejszej Normie Międzynarodowej opisano metody wyznaczania długości boków, prostoliniowości krawędzi i prostokątności elastycznych płytek podłogowych. Długość boku, prostoliniowość i prostokątność elastycznej płytki podłogowej jest ważnym czynnikiem, ponieważ zainstalowana podłoga będzie miała niewłaściwy wygląd, jeśli kryteria wykonania nie są przestrzegane. To może powodować, że linia zainstalowanych płytek jest nierówna, tworzy nieestetyczne, niepasujące do siebie połączenia i rogi.
 • PN-EN ISO 24346:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie grubości całkowitej (oryg.)
  Zakres normy: W niniejszej Normie Międzynarodowej opisano metodę wyznaczania grubości całkowitej elastycznych pokryć podłogowych.
 • PN-EN ISO 24340:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie grubości warstw (oryg.)
  Zakres normy: W niniejszej Normie Międzynarodowej opisano metodę wyznaczania grubości różnych warstw elastycznych pokryć podłogowych.
 • PN-EN ISO 23997:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie masy powierzchniowej (oryg.)
  Zakres normy: W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę wyznaczania masy powierzchniowej elastycznego pokrycia podłogowego.
 • PN-EN ISO 24345:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie odporności na rozwarstwianie (oryg.)
  Zakres normy:W niniejszej Normie Międzynarodowej opisano metodę wyznaczania odporności na rozwarstwianie dwóch warstw elastycznego pokrycia podłogowego w wyniku oddzierania.
 • PN-EN 432:1999: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie siły ścinającej
  Zakres normy: Określono metodę wyznaczania siły ścinającej przykładanej między warstwami elastycznego pokrycia podłogowego.
 • PN-EN ISO 24343-1:2012: Elastyczne i laminowane pokrycia podłogowe - Wyznaczanie wgniecenia i wgniecenia resztkowego - Część 1: Wgniecenie resztkowe (oryg.)
  Zakres normy: Niniejsza Norma Międzynarodowa określa metodę wyznaczania wgniecenia resztkowego powstałego w elastycznym lub laminowanym pokryciu podłogowym po przyłożeniu i odjęciu stałego obciążenia.
 • PN-EN ISO 23999:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie stabilności wymiarów i zwijania się po działaniu ciepła (oryg.)
  Zakres normy: W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę wyznaczania stabilności wymiarów i zwijania się elastycznego pokrycia podłogowego po działaniu ciepła.
 • PN-EN ISO 24344:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie giętkości i ugięcia (oryg.)
  Zakres normy: W niniejszej Normie Międzynarodowej opisano metody wyznaczania giętkości i ugięcia elastycznych pokryć podłogowych.
 • PN-EN ISO 23996:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie gęstości (oryg.)
  Zakres normy: W niniejszej Normie Międzynarodowej opisano dwie metody wyznaczania gęstości homogenicznych elastycznych pokryć podłogowych oraz litych warstw elastycznych pokryć podłogowych.
 • PN-EN 660-1:2002: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie odporności na ścieranie - Część 1: Metoda Stuttgart.
  Zakres normy: Opisano metodę Stuttgart do wyznaczania odporności na ścieranie warstwy użytkowej polichlorowinylowych pokryć podłogowych w warunkach laboratoryjnych. Metoda badania ma zastosowanie do pokryć podłogowych o gładkiej powierzchni. Może być stosowana do wyznaczenia odporności na zużycie powierzchni pod wpływem ścierania, a szczególnie do klasyfikowania rodzajów warstwy użytkowej w ramach jednego rodzaju wyrobu. Metoda ta nie ma zastosowania do porównywania odporności na zużycie różnych materiałów, np. gumy i poli(chloro winylu).
 • PN-EN 664:2000: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie ubytku części lotnych.
  Zakres normy: Określono metodę wyznaczania ubytku części lotnych z polichlorowinylowych pokryć podłogowych, pod działaniem określonej temperatury i z użyciem substancji absorbującej.
 • PN-EN 684:2001: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie wytrzymałości spoin.
  Zakres normy: Określono metodę wyznaczania wytrzymałości spoin elastycznych pokryć podłogowych, jeżeli według informacji producenta były one spawane. Podano definicję wytrzymałości spoiny.
 • PN-EN 1372:2001: Kleje - Metoda badania klejów do wykładzin podłogowych i okładzin ściennych - Metoda oddzierania
  Zakres normy: Określono metodę pomiaru przylepności, pod działaniem sił oddzierających, elastycznej lub tekstylnej wykładziny podłogowej lub okładziny ściennej, przyklejonej do danego podłoża. (Termin "okładzina ścienna" nie dotyczy żadnego rodzaju tapet papierowych.) Podano definicje terminów "wykładzina" i "kleje do wykładzin", określono stosowane materiały, aparaturę, próbki do badań, sposób przygotowania próbek do badań warunki kondycjonowania oraz sposób postępowania, przedstawiania wyników i sporządzania protokołu badania
 • PN-EN 1373:2001: Kleje -- Metoda badania klejów do wykładzin podłogowych i okładzin ściennych -- Metoda ścinania
  Zakres normy: Określono metodę pomiaru przylepności, pod działaniem sił ścinających, elastycznej lub tekstylnej wykładziny podłogowej lub okładziny ściennej, przyklejonej do danego podłoża. (Termin "okładzina ścienna" nie dotyczy żadnego rodzaju tapet papierowych). Podano definicje terminów "wykładzina" i "kleje do wykładzin", określono stosowane materiały, aparaturę, próbki do badań, sposób przygotowania próbek do badań, warunki kondycjonowania oraz sposób postępowania, przedstawiania wyników i sporządzania protokołu badania
 • PN-EN 1841:2001: Kleje -- Metody badań klejów do wykładzin podłogowych i okładzin ściennych -- Oznaczanie zmiany wymiarów wykładzin podłogowych typu linoleum przy kontakcie z klejem
  Zakres normy: Określono metodę badań zmian wymiarów wykładzin podłogowych typu linoleum w trakcie przyklejania ich do podłoża szklanego (metoda nie daje powtarzalnych wyników w przypadku zastosowania materiałów porowatych). Podano definicje terminów: kleje do wykładzin podłogowych typu linoleum, linoleum oraz spoiwo linoleum. Określono stosowane materiały, aparaturę, próbki do badań, sposób przygotowania próbek do badań, warunki kondycjonowania oraz sposób postępowania, przedstawiania wyników i sporządzania protokołu badania
 • PN-EN 1902:2002: Kleje -- Metoda badania klejów do wykładzin podłogowych i okładzin ściennych -- Oznaczanie pełzania podczas ścinania
  Zakres normy: Podano metodę oceny przyczepności wykładzin podłogowych lub okładzin ściennych przyklejonych do danego podłoża, pod działaniem długotrwałego naprężenia ścinającego. Opisano zasadę metody, aparaturę i materiały, przygotowanie próbek do badań, wykonanie badania i ocenę wyników badań oraz sporządzanie protokołu badania
 • PN-EN 1903:2008: Kleje -- Metoda badania klejów do wykładzin podłogowych lub okładzin ściennych z tworzyw sztucznych lub gumy -- Oznaczanie zmian wymiarów po przyspieszonym starzeniu (oryg.)
  Zakres normy: Określono metodę pomiaru zmian wymiarów wykładzin podłogowych lub okładzin ściennych z tworzyw sztucznych lub gumy, przyklejonych do danego podłoża, po przyspieszonym starzeniu. (Termin "okładzina ścienna" nie dotyczy żadnego rodzaju tapet papierowych). Określono stosowane materiały, aparaturę, sposób przygotowania próbek do badań, procedurę badania oraz sposób przedstawiania wyników i sporządzania protokołu badania
 • PN-EN 13892-7:2004: Metody badania materiałów na podkłady podłogowe -- Część 7: Oznaczanie odporności na ścieranie materiałów podkładów podłogowych pokrytych wykładziną podłogową pod naciskiem toczącego się koła
  Zakres normy: Określono metodę oznaczania odporności na ścieranie pod naciskiem obciążonego koła toczącego się po próbkach zaprawy, wykonanych z przeznaczonego na podkład materiału - na bazie cementu, siarczanu wapnia, asfaltu, magnezytu i żywicy syntetycznej - pokrytego wykładziną podłogową
 • PN-EN 13415:2010: Badanie klejów do wykładzin podłogowych -- Wyznaczanie rezystancji elektrycznej błon klejowych i kompozytów (oryg.)
  Zakres normy: Określono metodę pomiaru rezystancji elektrycznej błony klejowej bez styczności z wykładziną podłogową. Opisano aparaturę, przygotowanie i kondycjonowanie próbek do badań, procedurę, wyznaczanie i przedstawianie wyników oraz sporządzanie protokołu badania.
 • PN-EN 14259:2005: Kleje do wykładzin podłogowych -- Wymagania dotyczące mechanicznych i elektrycznych właściwości użytkowych.
  Zakres normy: Określono wymagania, które dotyczą właściwości klejów, badanych zgodnie ze znormalizowaną metodą, w połączeniu z odpowiednim typem wykładziny podłogowej. Podano wartości liczbowe, które określają ogólną przydatność kleju do użycia z odpowiednią grupą wykładzin podłogowych, i mogą być również wykorzystane do oceny poszczególnych wykładzin podłogowych w zestawieniu z odpowiednim typem kleju ale nie dają całkowitej gwarancji funkcjonalności poszczególnych kombinacji klejów i wykładzin podłogowych w praktycznym zastosowaniu. Nie ustalono kryteriów ani praktycznych zaleceń dotyczących klejenia wykładzin podłogowych.  

   
 • Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cz. B Roboty wykończeniowe, Posadzki z wykładzin włókien i polichlorku winylu 44/2009;
  Instytut Techniki Budowlanej. ISBN 978-83-249-2031-0
   

  Normy można nabyć w https://sklep.pkn.pl


  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 7: Posadzki z wykładzin włókienniczych i polichlorku winylu. ISBN: 978-83-249-8220-2, 978-83-249-8405-3 (PDF)