Informacje techniczne

IT w sprawach nie uregulowanych normami i obowiązującymi przepisami branża ma prawo publikować swoje stanowisko i wytyczne. Korzystając z tego przywileju przedstawiamy poniżej Informacje Techniczne opracowane przez zespół Rzeczoznawców PSP i techników firm działających na naszym rynku.

IT 1/1/2015 Wymagania dla podkładów (jastrychów) cementowych

IT 1/1a/2015 Naprawa pęknięć i szczelin przeciwskurczowych w podkładach cementowych i anhydrytowych

IT 1/1b/2015 Badanie wytrzymałości powierzchni podkładów metodą Ri-Ri

IT 1/1c/2015 Wygładzanie oraz wyrównanie podkładu podłogowego

IT 1/2/2018 Wymagania dla podkładów (jastrychów) anhydrytowych

IT 2/1/2015 Instalacja wykładzin PVC w zwojach

IT 2/2/2018 Instalacja wykładzin PVC w płytkach (tj. LVT, VCT)

IT 3/1/2015 Instalacja wykładzin z linoleum w zwojach

IT 4/1/2015 Dopuszczalne odchyłki wymiarowe schodów

IT 5/1/2015 Przesunięcia wzoru tekstylnych wykładzin podłogowych​

IT 6/1/2016 Instrumentalny pomiar i oznaczanie różnic barwy wykładzin podłogowych PVC na posadzkach w pomieszczeniach

IT 7/1/2016 Obniżenie wartości posadzek z wykładzin podłogowych w zależności od rodzaju i skali wady

IT 8/1/2016 Instrukcja układania wykładzin flokowanych (kosmykowych) w zwojach

IT 9/1/2016 Instalacja wykładzin tekstylnych (dywanowych) w płytkach

IT 9/2/2019 Instalacja wykładzin tekstylnych (dywanowych) w zwojach

IT 10/1/2017 Instrumentalny pomiar i oznaczanie różnic barwy tekstylnych wykładzin podłogowych
w pomieszczeniach

IT 1/12/2021 Uciążliwość zapachowa - instrukcja postępowania w wypadku pojawiania się niepożądanego zapachu po wykonaniu nowej posadzki

IT 1/3/2022 Układanie wykładzin kauczukowych w zwojach wymagania dla podkładów, warunki przystąpienia do robót, zasady wykonywania posadzek

IT 1/4/2022 Instalacja wykładzin tekstylnych (dywanowych) w zwojach na ścianach wymagania dla ścian, warunki przystąpienia do robót, zasady instalacji

IT 2/4/2022 Ocena i obróbka powierzchni płynnych podkładów na bazie siarczanu wapnia wskazówki i wytyczne dotyczące planowania i wykonywania płynnych podkładów na bazie siarczanu wapnia

IT 1/5/2022 Szczeliny w podkładach podłogowych na bazie siarczanu wapnia zasady dotyczące planowania i wykonania szczelin dylatacyjnych w podkładach na bazie siarczanu wapnia

IT 2/5/2022 Instalacja okładzin LVT w pomieszczeniach mokrych wskazówki dotyczące instalacji LVT w pomieszczeniach  mokrych na różnych podkładach podłogowych i ścianachIT 3/12/2022 Zasady odbioru posadzek z wykładzin elastycznych, włókienniczych w zwojach i płytkach, w tym LVT.IT 1/08/2023 Uwagi dotyczące układania posadzek na podkładach grzewczych.

IT 2/08/2023 Uwagi dotyczące procesu wykonywania instalacji grzewczej w podkładach bruzdowanych