Ceny usług

PSP podjęło się zebrania, usystematyzowania i opublikowania cen za czynności wykonywane przez firmy posadzkarskie w ramach usługi montażu wykładzin. Projekt ten miał spełnić kilka postulatów. Po pierwsze usystematyzowanie nazewnictwa i opisu czynności jakie pojawiają się w związku z wykonywaniem usług wykładzinowych przez nasze firmy. Jesteśmy przekonani, że nasze opracowanie może być pomocnym narzędziem dochodzenia swoich praw w przypadku pojawienia się prac dodatkowych nie ujętych w pierwotnej umowie. Nie tylko dla posadzkarzy, ale również dla producentów publikacje te mogą przydać się w przypadku rozliczania reklamacji. W końcu chcieliśmy pokazać jak wiele czynności trzeba wykonać, aby profesjonalnie zamontować wykładzinę podłogową.

Prace rozbiórkowe

Prace przygotowawcze

Montaż wykładzin z PVC i naturalnych

Montaż wykładzin dywanowych

Montaż wykładzin ściennych i antypoślizgowych