Protokoły

Protokoły to elementarz pracy posadzkarza. Dobrze przygotowane dokumenty, posiadające odpowiednie rubryki mogą okazać się nieocenione w przypadku problemów na budowie i ewentualnego sporu. Poniżej zamieszczone zostały protokoły, które ułatwią pracę posadzkarza.

Protokół oceny warunków budowlanych przed przystąpieniem do prac posadzkarskich