19 / 05.2023

Od sierpnia obowiązkowe szkolenia dla używających poliuretany!

Unia Europejska (rozporządzenie REACH) wprowadziła nowe przepisy dotyczące stosowania produktów zawierających więcej niż 0,1% monomerycznych diizocyjanianów. Dotyczą one również produktów na bazie poliuretanu (kleje, uszczelniacze, powłoki itp.) stosowanych w budownictwie.

Od 24 sierpnia 2023 r. wszyscy profesjonalni i przemysłowi użytkownicy będą mieli obowiązek przejść odpowiednie szkolenie przed użyciem takich produktów i uzyskać konieczny certyfikat.

Dostęp do szkoleń powinny zapewnić podmioty wprowadzające te wyroby na rynek (producenci, dostawcy).