02 / 07.2023

Aktualizacja Informacji Technicznych PSP

W trosce o utrzymanie najwyższych standardów branżowych oraz dostosowanie publikacji do dynamicznych zmian w technologii, wiedzy i rynku, zespół Rzeczoznawców naszego stowarzyszenia dokonał gruntownego przeglądu dotychczas opublikowanych wytycznych.
Efektem tego procesu jest rekomendacja wprowadzenia szeregu korekt i zmian.
Po ich zatwierdzeniu zaktualizowane Informacje Techniczne pojawią się na naszej stronie.