25 / 06.2020

Dla branży posadzkarskiej z Politechniką Wrocławską. Rozpoczęliśmy współpracę z kolejną uczelnią wyższą

Szanowni Państwo, Koleżanki, Koledzy,

Bardzo miło jest nam poinformować, że od podpisania w dniu 9 czerwca 2020 roku „Ramowej umowy o współpracy w celach komercyjnych” Polskie Stowarzyszenie Posadzkarzy rozpoczęło współpracę z Politechniką Wrocławską. Ta uczelnia wyższa znajduje się wśród wiodących ośrodków naukowych i dydaktycznych w Polsce, a jej pozycja wśród uczelni technicznych w Europie i na świecie z roku na rok rośnie. Rozwój uczelni zapewnia światowy poziom badań i laboratoriów, wysoka jakość kształcenia, innowacyjność oraz bliskie relacje z gospodarką.

Celem nawiązania współpracy jest m.in. realizacja projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Politechnikę Wrocławską, związanych z wykorzystaniem trudno zbywalnych materiałów skalnych do produkcji materiałów budowlanych z kompozytów cementowych, w tym do wytwarzania posadzek.

Polskie Stowarzyszenie Posadzkarzy jest organizacją, która od wielu lat widocznie uczestniczy w kształtowaniu sektora posadzkarskiego w Polsce. To właśnie dzięki zaangażowaniu naszej organizacji i skutecznym działaniom w tej jakże rozwojowej branży budownictwa, możemy pochwalić się wieloletnią współpracą z kilkoma uczelniami technicznymi na terenie naszego kraju. Nasze stowarzyszenie od kilku lat współpracuje m.in z: Politechnika Warszawską, Politechniką Krakowską, Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi, Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach oraz kilkoma, najbardziej cenionymi szkołami budowlanymi tj. np.: Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy i Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu. Tym razem nasza praca i zaangażowanie dla branży posadzkarskiej zauważone zostało przez Politechnikę Wrocławską, która zaproponowała nam włączenie się i wsparcie projektów przez nich prowadzonych, aby w sposób realny zwiększyć szanse na komercjalizację wyników prowadzonych projektów.
Mamy nadzieję, że ta kooperacja przysłuży się unowocześnieniu i zoptymalizowaniu procesów wykonawczych oraz będzie miała wymierne korzyści w rozwoju i ewolucji materiałów budowlanych wykorzystywanych w branży posadzkarskiej.

Miło jest nam poinformować, że projekt Politechniki Wrocławskiej pn. „Wykorzystanie odpadowej mączki granitowej do produkcji wybranych wyrobów budowlanych” otrzymał prawie 1,5 mln zł dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider. Projekt kierowany jest przez dr hab. inż. Łukasza Sadowskiego, prof. uczelni z Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.

W projekcie będzie badana przydatność odpadowej mączki granitowej do produkcji takich wyrobów budowlanych jak kompozyty cementowe i posadzki epoksydowe. Z kolei celem aplikacyjnym jest opracowanie technologii wykorzystania odpadowej mączki granitowej do produkcji wyrobów budowlanych mogącej znaleźć praktyczne zastosowanie w budownictwie.

Firmy zainteresowane wynikami (komercjalizacją) prac badawczo-rozwojowych zapraszamy do kontaktu z:

dr inż. Tomasz Marciniszyn
Ekspert ds. Transferu Technologii
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
Politechniki Wrocławskiej
tomasz.marciniszyn|pwr.edu.pl| |tomasz.marciniszyn|pwr.edu.pl
tel. 71 320 41 95

Poniżej zamieszczamy notatkę informacyjną na temat wspomnianego powyżej projektu badawczego.

W imieniu Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy

Daniel Szarubka
Sekretarz Generalny PSP

Notatka Politechniki Wrocławskiej: „WYKORZYSTANIE-MĄCZKI-GRANITOWEJ”