23 / 11.2021

Egzamin na Rzeczoznawców PSP

Sześć osób podeszło do egzaminu zorganizowanego dla kandydatów na Rzeczoznawców PSP. Zadaniem ubiegających się o tytuł było na podstawie wylosowanych materiałów przygotowanie ekspertyzy, a następnie jej omówienie przed komisją egzaminacyjną. Komisja w składzie Daniel Szarubka, Henryk Krupa, Tomasz Pol, Jerzy Bieszczad po zapoznaniu się z pracami kandydatów przeprowadziła ich wstępną ocenę. Podczas egzaminu, autorzy prac wyjaśniali odpowiadali na szczegółowe pytania dotyczące ekspertyz i potwierdzali swoje kompetencje w zakresie posadzkarstwa.