18 / 11.2022

Interwencja w Ministerstwie Zdrowia

Do Ministra Zdrowia oraz Komisji sejmowych Zdrowia i Infrastruktury przekazane zostało stanowisko branży reprezentowanej przez Polskie Stowarzyszenie Posadzkarzy w sprawie wprowadzonych na początku roku wymagań antypoślizgowości posadzek w standardach dostępności obiektów służby zdrowia i szpitali.

Wskazujemy w nim na szereg zagrożeń związanych z zapisem obowiązku zapewnienia klasy antypoślizgowości R11 we wszystkich typach pomieszczeń służby zdrowia.

Stanowisko zostało opracowane i uzgodnione przy udziale przedstawicieli najważniejszych dostawców wykładzin oraz posadzkarzy i Rzeczoznawców PSP.

Będziemy informować o dalszych losach naszej interwencji.