07 / 12.2021

Kwalifikacje zawodowe – Posadzkarz

Kwalifikacja rynkowa to potwierdzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z wykonywaniem zawodu. Aby możliwe było zdobycie takiego potwierdzenia (certyfikatu), efekty uczenia się muszą zostać określone i zapisane. Dokonywane jest to podczas opisywania kwalifikacji, wyróżnienia efektów nauki niezbędnych do prawidłowego wykonania np. posadzki z wykładzin podłogowych oraz dopasowania do tych efektów adekwatnych sposobów potwierdzania – kryteriów weryfikacji. Potwierdzenie Kwalifikacji (certyfikat) jest honorowany w całej Unii Europejskiej.

We współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych oraz Zespołem Szkół Budowlanych z Bydgoszczy, PSP podjęło projekt opisu kwalifikacji i systemu oceny kompetencji. Proces zaplanowany jest na 1,5 roku.