13 / 03.2023

Ministerstwo Zdrowia zmienia stanowisko - skuteczna interwencja PSP!

Otrzymaliśmy informację, że Ministerstwo Zdrowia oficjalnie zmieniło swoje stanowisko w sprawie zapisów dotyczących klasy antypoślizgowości posadzek w szpitalach i POZ-ach, które przez branżę posadzkarską zostały uznane za ryzykowne i nierealne.
Zmiana stanowiska została dokonana na podstawie przedstawionych argumentów w piśmie złożonym przez Polskie Stowarzyszenie Posadzkarzy do Ministerstwa pod koniec zeszłego roku.

Dziękujemy wszystkim, biorącym udział w tej akcji!