28 / 03.2022

Nowa Informacja Techniczna – Układanie wykładzin kauczukowych w zwojach i płytach

Ukazało się nowe opracowanie przygotowane przez Zespół Rzeczoznawców PSP omawiające wymagania stawiane podkładom, warunki przystąpienia do robót, zasady układania wykładzin kauczukowych w tym klejenia i spawania.
Opublikowana właśnie Informacja Techniczna stanowi stanowisko branży w opisywanej kwestii i ma pomagać wykonawcom oraz pozostałym podmiotom włączonym w proces budowlany.

IT 1/3/2022 Układanie wykładzin kauczukowych w zwojach i płytach.

W przygotowaniu znajdują się kolejne wytyczne i wskazówki PSP.