07 / 12.2021

Podkłady anhydrytowe w posadzkarstwie

W ramach PSP powstała grupa robocza ds. podkładów anhydrytowych.
3 grudnia odbyło się robocze spotkanie firm zrzeszonych w naszym stowarzyszeniu oraz gości spoza organizacji. Zebrani rozmawiali o stanie dokumentacji technicznej oraz sposobach popularyzowania technologii podkładów anhydrytowych
w branży posadzkarskiej.
Ustalono, że uporządkowanie podstawowych wymagań jest kluczowe do skutecznego działania na rzecz promocji podkładów anhydrytowych w branży posadzkarskiej. Postanowiono przygotować propozycje wytycznych i dokumentów technicznych. Uzgodniono również konieczność stworzenia strategii informacyjno-promocyjnej. Rozmawiano również o etyce zawodowej.
Teraz czas na przygotowanie projektów dokumentów. Kolejne spotkanie pod koniec stycznia 2022