08 / 02.2022

PSP - gromadzi najlepszych specjalistów

Stowarzyszenie gromadzi najwyższej klasy eksperci w dziedzinach związanych z posadzkarstwem.
Z przyjemnością prezentujemy pierwszego z nich.
Marek Kitliński posiada wieloletnie doświadczenie i kompetencje w zakresie pomiarów jakości powietrza. Prowadził, bardzo wysoko ocenione, szkolenia z zakresu badania Lotnych Związków Organicznych (VOC). Jest autorem Informacji Technicznej PSP „Uciążliwość zapachowa. Instrukcja postępowania w wypadku pojawiania się niepożądanego zapachu po wykonaniu nowej posadzki.”
Ekspert Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy to osoba o najwyższych kompetencjach, z których Członkowie PSP mogą korzystać na uprzywilejowanych zasadach. Zlecenia naszych Koleżanek i Kolegów z PSP traktowane są priorytetowo, na wykonane prace Ekspert udziela specjalnego rabatu.

Zapraszamy do kontaktu mgr inż. Markiem Kitlińskim – Ekspertem PSP z zakresu badania Lotnych Związków tel.: 534 534 654; email: biuro@termocent.com