26 / 02.2022

Szczeliny dylatacyjne w podkładach anhydrytowych – jak zaplanować?

Nad tym zagadnieniem dyskutowali przedstawiciele firm dostarczających komponenty, materiały oraz wykonawcy. Trzecie już spotkanie tej grupy zaowocowało opracowaniem treści nowej rekomendacji. Tempo pracy, biorąc pod uwagę zakres materiału było bardzo wysokie. Omawiano zasady planowania szczelin dylatacyjnych między polami podkładu, przeciwskurczowych i izolacyjnych. Pod uwagę wzięto między innymi skomplikowane geometrie przestrzeni, bezpośredni kontakt pomiędzy strefami ogrzewanymi i nieogrzewanymi oraz obszary przejścia przez drzwi.

Kolejne spotkanie, zaplanowane jeszcze w marcu, dotyczyć będzie wytycznych na temat obróbki i oceny powierzchni podkładów anhydrytowych.