23 / 01.2021

TROKOTEX Polimer Group wzmacnia i „zbroi” szeregi PSP

Szanowni Państwo,

Z nieskrywaną radością chcielibyśmy poinformować, że do Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy dołączyła firma TROKOTEX Polymer Group, która wraz z innymi Członkami Wspierającymi wzmacniać będzie nasze szeregi i pomagać w realizacji celów statutowych PSP. Liczymy, że firma TROKOTEX Polymer Group swoimi technologiami „uzbroi” nas i da możliwość rozwoju dla dobra całej branży posadzkarskiej.

Mamy nadzieję, że ta polska firma z tradycjami znana na rynku krajowym oraz zagranicznym z wysokiej jakości produktów z kompozytu tj. np.: zbiorniki, kraty pomostowe, przekrycia, pręty i siatki zbrojeniowe, wniesie do działalności PSP nowe możliwości i pomoże w realizacji założeń mających na celu rozwój i pomoc całej branży posadzkarskiej w naszym kraju.

Dziękujemy za zaufanie i witamy „na pokładzie” Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy

POLSKA FIRMA Z TRADYCJAMI
TROKOTEX Polymer Group Sp. z o.o. to firma z tradycjami i polskim kapitałem, działająca na rynku od 1987 roku. Swoim klientom dostarcza produkty z kompozytu: zbiorniki, kraty pomostowe, przekrycia, pręty i siatki zbrojeniowe, które znajdują zastosowanie w wielu sektorach przemysłu, a także w budownictwie i infrastrukturze drogowej.

Dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu firma TROKOTEX Polymer Group zdobywa prestiżowe nagrody takie jak Gazele Biznesu czy Grad Prix oraz Złoty Medal za najlepszy produkt roku, jakim są pręty i siatki zbrojeniowe z kompozytów, podczas Targów BUDMA 2020.

INNOWACYJNE PRĘTY I SIATKI Z KOMPOZYTU
Siatki i pręty GFRP (Glass Fibre Reinforced Polymer) ze względu na swoje właściwości i parametry wytrzymałościowe mają bardzo szeroki wachlarz zastosowań. Głównymi kierunkami ich wykorzystania jest budownictwo, infrastruktura drogowa, a także przemysł prefabrykatów betonowych. Duży potencjał wykazuje także geotechnika – zbrojenie podłoża, nasypów, skarp oraz linii brzegowych cieków wodnych i nabrzeży. Ze względu na swoje właściwości dielektryczne, coraz większe zainteresowanie siatkami kompozytowymi wykazuje branża energetyczna.

Pręty i siatki kompozytowe TROKOTEX produkowane na bazie włókien szklanych i żywic epoksydowych, stanowią innowacyjne rozwiązanie dla posadzkarzy, branży budowlanej i producentów prefabrykatów ze zbrojonego betonu. Są one świetną alternatywą i ekonomicznie uzasadnionym zamiennikiem dla tradycyjnej stali zbrojeniowej. Dzięki odporności chemicznej na poziomie stali kwasoodpornej A4, przy równoczesnym zachowaniu prawie trzykrotnie większej wytrzymałości na rozciąganie, pręty i siatki kompozytowe stanowią doskonały wybór do zastosowania w nowoczesnym budownictwie.

ZALETY SIATEK KOMPOZYTOWYCH DO POSADZEK I ZBROJENIA BETONU

Niska waga
Siatki wykonane z prętów kompozytowych są kilka razy lżejsze niż siatki stalowe, złożone z prętów o analogicznej średnicy.

Wysoka odporność chemiczna
Kompozyt jest odporny na działanie agresywnego środowiska, w tym alkaliów. Cecha ta sprawia, że siatki z tworzywa można z powodzeniem stosować w posadzkach antracytowych, w których nie można wykorzystać stali.

Odporność na korozję
Siatki kompozytowe są całkowicie odporne na korozję. Oznacza to, że nie trzeba ich zabezpieczać dodatkową warstwą ochronną.

Wysoka przyczepność do betonu
Oplot zwiększa przyczepność prętów do betonu (pełni rolę analogiczną do użebrowania w stalowych prętach zbrojeniowych).

Brak przewodnictwa elektrycznego
Zbrojenie z włókna szklanego nie przewodzi prądu.

Transparentne dla fal radiowych
Zastosowanie siatek kompozytowych w posadzce, ułatwia przeprowadzenie pomiarów na budowie. Co ważne, nie zaburza ich wyników. Dodatkowo pozwala na prowadzenie bezinwazyjnych badań posadzki.

Wysoka wytrzymałość
Zbrojenie z kompozytów posiada wytrzymałość na zerwanie dwukrotnie wyższą od tego wskaźnika dla zbrojenia stalowego klasy A-III przy równej średnicy. Odpowiednio, może ona mieć płaszczyznę rozliczeniową dwukrotnie mniejszą niż stalowa.

Wysoka trwałość
Wydłużenie trwałości zmęczeniowej nawierzchni poprzez absorpcję i wydłużenie czasu propagacji spękań zmęczeniowych.

Ekologiczność
Według stanowiska Światowego Stowarzyszenia Stali, na każdą tonę wyprodukowanej stali zostało wyemitowanych średnio 1,83 tony dwutlenku węgla i nie zmienia się to od dekady. Zastąpienie zbrojenia stalowego, zbrojeniem kompozytowym z użyciem włókien szklanych (GFRP) obciąża środowisko kilkukrotnie mniej i to na każdym etapie życia konstrukcji.

JAKOŚĆ POPARTA BADANIAMI
Pręty TROKOTEX wykonane z tworzywa, przeszły szereg badań i posiadają Krajową Ocenę Techniczną ITB-KOT-2018/0575 wydanie 1, Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych – Znak Certyfikacji ITB ‘’WYROB BUDOWLANY” oraz Krajową Ocenę Techniczną IBDiM-KOT-2018/0269 – wydanie 2.

Pręty i siatki produkowane są w wielu średnicach, dopasowanych do konkretnych potrzeb inwestorów. Szczegółowe informacje dotyczące prętów kompozytowych, można znaleźć w Instrukcji Transportu i Eksploatacji.

Więcej informacji o nowym Członku Wspierającym PSP możecie Państwo znaleźć na stronie
firmy TROKOTEX Polymer Group  (www.trokotex.pl).

Ulotka