17 / 04.2023

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PSP

Koleżanki i Koledzy

Zapraszamy na Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy, które odbędzie się 17 maja 2023 w hotel Kasor, Cesarka 2, 95-010 Stryków.

Pierwszy termin godz. 10:00, w wypadku braku kworum 10:10.

Porządek obrad

Załączamy również propozycje zmian w statucie (zaznaczone na czerwono).

Ze względów logistycznych, prosimy o potwierdzenie obecności w Formularzu rejestracji

Zarząd PSP