28 / 11.2022

Weryfikacja Rzeczoznawców PSP

Co dwa lata każdy z Rzeczoznawców przedstawia wyniki swojej pracy oraz potwierdzenie działań samodoskonalących. Na tej podstawie Komisja ds. Rzeczoznawców PSP przedłuża legitymacje.
Dyskutowano nad nad projektami Informacji Technicznych, oraz ustalono plan działań na przyszły rok.