10 / 02.2023

WSPÓŁCZESNY PARKIECIARZ. Podstawy wiedzy i praktyki zawodowej

Nowa książka wydana przez Stowarzyszenie Parkieciarze Polscy, które od początku swego ponad 20.letniego istnienia doceniało potrzebę określenia wizerunku zawodowego współczesnego parkieciarza oraz doskonalenia wiedzy zawodowej, już w 2007 roku wprowadziło na krajowy rynek literatury branżowej książkę „Parkieciarz. Podstawy wiedzy i praktyki zawodowej”.

Na takie kompendium fachowej wiedzy branża parkieciarska czekała latami. Wszak wiedza o wykonywaniu zawodu parkieciarza przekazywana w szkołach zawodowych jest bardzo skromna i cząstkowa, a dostęp do zagranicznych podręczników dla wykonujących zawód parkieciarza był i jest nadal utrudniony. Nawet w epoce internetu, nie sposób pozyskać dostępu do pełnego zasobu kompetentnej wiedzy o fizycznych i chemicznych podstawach procesów technologicznych, o różnorodnych konstrukcjach podłóg i parkietów, o ich elementach składowych czy o wymaganiach stawianych podłogom i wykonawcom parkietów. Nawet doświadczeni wykonawcy odczuwają potrzebę poznawana nowych technologii połączeń, wykonywania posadzek, ale także ich wykończenia i konserwacji.

Wszystkie te problemy, poszerzone o historię podłóg i parkieciarstwa znalazły się w nowatorskim na owe czasy opracowaniu Zbigniewa Wolskiego „Parkieciarz. Podstawy wiedzy i praktyki zawodowej”, wydanej drukiem przez SPP. Książka okazała się wielce przydatna wykonującym zawód parkieciarza,ale także nauczycielom zawodu, uczniom szkół branżowych oraz kandydatom do tego zawodu.

Autor, doświadczony nauczyciel zawodu i praktyk, spełnił oczekiwania branży parkieciarskiej. Opracował obszerną publikację, w której każdy członek Stowarzyszenia i kandydat do zawodu znaleźli solidną wiedzę, objaśniającą nie tylko, jak należy dane zadanie produkcyjne prawidłowo wykonać, ale również – dlaczego tak, a nie inaczej. Bogato ilustrowana zdjęciami, wykresami i tabelami publikacja stanowiła swego rodzaju kompendium wiedzy zawodowej parkieciarza. Konsekwencją kilkudziesięcioletniej luki w kształceniu adeptów parkieciarstwa było duże zainteresowanie tą publikacją, skutkujące wydaniem kilka lat później nieznacznie uaktualnionej drugiej edycji. Autorami wybitni praktycy i naukowcy
- Minęło od tego czasu znowu kilkanaście lat, w czasie których w zakresie techniki pracy, materiałów i technologii oraz metod szkolenia, wiele się nieustannie zmienia – mówi Dariusz Kozera, prezes Stowarzyszania Parkieciarze Polscy. – Dlatego jako Wydawcy uznaliśmy potrzebę przygotowania następnej, uaktualnionej edycji pt. „Współczesny Parkieciarz. Podstawy wiedzy i praktyki zawodowej”. Udało nam się pozyskać do współpracy grono wybitnych praktyków i naukowców, którzy na podstawie opracowania Zbigniewa Wolskiego przygotowali poszerzoną i zaktualizowaną książkę. Dysponując prawami autorskimi, zdecydowaliśmy się zachować ogólną konstrukcję poprzedniego wydania, natomiast opracowanie poszczególnych rozdziałów powierzyliśmy specjalistom z zakresu technologii drewna, parkieciarstwa, obróbki drewna, techniki połączeń oraz wzornictwa. Zespół autorów poszczególnych rozdziałów tego wydania – Tomasz Krystofiak, Andrzej Noskowiak, Małgorzata Okoń-Grotowska, Piotr Pióro, Marek Wieruszewski i Tadeusz Woźniakto doświadczeni naukowcy i praktycy prowadzący firmy parkieciarskie, którzy pracowali pod kierunkiem dr hab. inż. Pawła Kozakiewicza, prof. SGGW, z Katedry Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna Instytutu Nauk Drzewnych i Meblarstwa SGGW w Warszawie.

Na około 430. stronach zawarto szerokie kompendium wiedzy przydatnej w doskonaleniu zawodowym. Zadbano również o podstawowe informacje związane z organizacją działalności produkcyjnej parkieciarza, ujmując w publikacji niektóre tematy z prawa budowlanego, kosztorysowania, kontraktowania robót, prawa zamówień publicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy itp.

Publikacja została pomyślana w taki sposób, aby czynni zawodowo parkieciarze w randze mistrzów lub czeladników, ale i inni zainteresowani mogli znaleźć w niej wiedzę umożliwiającą poznanie procesów zachodzących w nowoczesnych przegrodach budowlanych, ściśle związanych z robotami podłogowymi, a w razie potrzeby uzyskać pomoc w wyjaśnianiu przyczyn wadliwości posadzek, zaistniałych zarówno z powodu błędów wykonania, jak i niewłaściwego użytkowania parkietu.

Zamówienia można składać: biuro@parkieciarzepolscy.com.pl