27 / 04.2022

Wykładziny tekstylne na ścianach – nowa Informacja Techniczna!

Przekazujemy kolejną Informację Techniczną opracowaną przez zespół złożony z Rzeczoznawców PSP i branżowych ekspertów technicznych. Dotychczas brak było jakichkolwiek wskazówek branżowych. Wytyczne opisują wymagania dla ścian, warunki przystąpienia do robót, zasady montażu oraz uwagi po instalacyjne. Rozwiązanie jest często stosowane w salach kinowych, teatralnych itp.

IT 1/4/2022 Instalacja wykładzin tekstylnych (dywanowych) na ścianach

Zapraszamy do korzystania!